THÔNG TIN DỰ ÁN

CÁC THÔNG SỐ VỀ DỰ ÁN

  • Tên dự án: Cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề Apec Đa Hội
  • Vị trí dự án: Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Quy mô: 34,5 ha
  • Đơn vị thiết kế: Architecture Construction and Sustainable Development JSC
  • Đơn vị quản lý: Apec Group
  • Tổng giá trị đầu tư: hơn 600 tỷ đồng
  • Khởi công: 2012
  • Hoàn thành: 2020